Wie zijn we?

In 2008 werden in de schoot van de Nationale Bank België – met Luc Van Belle als inspirator en drijvende kracht – de eerste concrete stappen gezet tot deelname aan Roparun. Een aantal collega’s waren bereid om mee te stappen in dit project, hetgeen gestalte kreeg in de oprichting van het team ‘Team83 (ons ploegnummer binnen Roparun) No Better Beginners’ met teamleden die een beetje van overal kwamen: Affligem, Ternat, Pamel, Halle, Gentbrugge, Epperen, Zwijndrecht, Oostkamp, Dendermonde…

In 2009 hebben we met ons team voor de eerste maal deelgenomen aan de Roparun. We haalden toen € 10.500 op. In de daaropvolgende deelnames konden we, mede dankzij de steun van enthousiaste teamleden, sympathisanten en sponsors, steeds een mooi bedrag verzamelen dat aan diverse projecten besteed werd. Na de editie 2013 werd ongeveer 25.000 euro ingezameld, hetgeen toch een mooi resultaat mag genoemd worden!

Inmiddels zijn we geëvolueerd van een feitelijke vereniging naar een vzw die zich inzet om geld te verzamelen om mensen met kanker een hart onder de riem te steken.

Het huidig bestuur van onze vzw bestaat uit :
Patrick De Smet, voorzitter
Freddy Van De Velde, ondervoorzitter
Johan L’Ecluse, penningmeester
Alex Remue, secretaris

Ondertussen hebben we onze naam licht aangepast aan de huidige situatie : ‘No Better Beginners’ werd gewijzigd in ‘Ros Beiaardrunners’, hetgeen gebeurd is na de recente bestuurswissel. Ondertussen is er een nauwe band met de Ros Beiaardstad Dendermonde die zich inzet om de Roparun-doortocht extra luister bij te zetten. In 2013 kreeg de stad Dendermonde trouwens een cheque van 10.000 euro van de Stichting Roparun als beloning en aanmoediging voor de doortocht. Dit bedrag werd integraal besteed aan kanker gerelateerde projecten van het ziekenhuis Sint-Blasius te Dendermonde. Sindsdien kunnen we met ons team jaarlijks ongeveer 12000 euro ondersteuning geven, verdeeld over Stichting Roparun en andere (lokale) kankergerelateerde projecten. In najaar 2018 werd vanuit Stichting Roparun een aanzienlijke financiële steun van 180.000 euro goedgekeurd voor de uitbouw van de nieuwe palliatieve afdeling ‘de Haven’ van het ziekenhuis AZ Sint-Blasius te Dendermonde.

Ook in 2019 zullen we met team83 deelnemen aan Roparun, hetgeen voor ons reeds de 11de deelname zal zijn. Het team dat zich voorbereidt op deze deelname vind je binnenkort terug onder ‘ons team′.

Mocht u ons team een warm hart toedragen en een financiële bijdrage willen leveren, dan kan u ons sponsoren via storting op ons rekeningNr IBAN: BE41 9731 0637 7510 – BIC: ARSPBE22  met vermelding van : ‘Roparun-team83 + uw naam en woonplaats’.