Deelname aan Roparun is zowel financieel, organisatorisch als logistiek een complex gebeuren. De teamleden bekostigen gedeeltelijk de eigen deelname om zoveel mogelijk financiële middelen aan het eigenlijke goede doel te kunnen besteden.

Zonder sponsoring is deelname echter niet mogelijk. Daarom worden sponsors gezocht, zowel op logistiek als op financieel vlak :
Steun op logistiek vlak, voornamelijk gebruik van voertuigen (mobilhome, drie minibussen 8+1, bestelwagen), brandstof, teamuitrusting (T-shirts met sponsorlogo’s,..), voedsel en drank voor onderweg,…
Steun op financieel vlak, deels om de deelname te bekostigen (inschrijvingsgeld, afname Roparun-loten), maar vooral om geld in te zamelen dat besteed kan worden aan kankergerelateerde projecten. We organiseren tevens diverse activiteiten (wafelverkoop, spaghettifestijn, jogging,…) om fondsen te werven. Tombolaprijzen voor sommige van deze activiteiten zijn eveneens bijzonder welkom.

Wat de financiële sponsoring betreft, zijn er diverse mogelijkheden bespreekbaar :
bedrijfslogo op onze website   (www.team83.be) – bedrijfslogo op onze fb-pagina (Ros Beiaardrunners) – bedrijfslogo op de begeleidende teamvoertuigen en/of teamkledij

DSC_1626     DSC_1683
Voor andere opties kan u ons steeds contacteren.

Mocht u ons team een warm hart toedragen en een financiële bijdrage willen leveren, dan kan u ons sponsoren via storting op ons rekeningNr IBAN: BE41 9731 0637 7510 – BIC: ARSPBE22  met vermelding van : ‘Roparun-team83 + uw naam en woonplaats’.  Aan sponsorende zelfstandigen en bedrijven zal een attest voor de boekhouding overgemaakt worden.

Indien u (als particulier) een fiscaal attest wenst (voor stortingen vanaf € 40), kan u rechtstreeks storten op rekeningNr IBAN: BE31 2850 3053 8255 – BIC: GEBABEBB van vzw Kinderkankerfonds met mededeling ‘gift vzw Team 83′

Hartelijk dank aan onderstaande sponsors/sympathisanten die ons steunen :