Roparun 2024… laatste voorbereidingen

Laatste teamvergadering. Afspraken en planning overlopen en aanpassen waar nodig.
Dank aan de aanwezige pers voor de foto en het artikel.
Enkele teamleden konden niet aanwezig zijn voor de foto.