Uitnodiging spaghettifestijn…

We nodigen iedereen van harte uit op ons jaarlijks spaghettifestijn dat doorgaat op zaterdag 18 februari 2017 vanaf 17.30 uur in zaal Gildenhuis te Sint-Gillis-Dendermonde (hoek Processiestraat met Otterstraat).
De opbrengst wordt integraal besteed aan Roparun en ondersteuning van kankergerelateerde projecten.
We hopen op een massale opkomst…

spaghetti1_2017

Beste wensen voor 2017…

Wij wensen iedereen een gezellig jaareinde en een zorgeloos 2017!
Van harte dank aan alle sympathisanten en sponsors die ons het voorbije jaar op enige wijze steunden. We hopen in 2017 op jullie terug te mogen rekenen!

wensen2_-2017

Steun aan de Appeltuin – kinderziekenhuis UZ Brussel

Op 15 december waren enkele teamleden en leden van de ‘Volleyvrienden’ te gast in ‘de Appeltuin’ van het kinderziekenhuis van het UZ BRUSSEL om er de symbolische cheque te overhandigen betreffende de reeds gedane sponsoring van ‘de Appeltuin’. Dit kon gerealiseerd worden met de opbrengst van het spaghettifestijn te Asse-Terheide (georganiseerd door de Volleyvrienden).
We kregen er van Dominique een enthousiaste uitleg en rondleiding.
We zijn overtuigd dat de centen (een mooi bedrag van 3850 euro) er heel goed zullen besteed worden.
Meer info op : http://www.vriendvoorhetleven.be/appeltuin

img_6345kopie    img_6349

img_6356    groepsfoto-de-appeltuin

Santa Claus MTB – annulatie!!!

SPIJTIGE MEDEDELING
Wij vernemen van de zaakvoerders van Huize Geertrui dat de door hen georganiseerde en op 28/12/2016 geplande Santa Claus MTB NIET kan doorgaan!

affiche-mtb-huize-geertrui-annulatie

Santa Claus MTB

op woensdag 28 december 2016 organiseert Huize Geertrui zijn 3de Santa Claus Mountain Bike Tocht te Vlassenbroek. Vertrek tussen 9 en 12 uur voor een tocht tussen 15 en 45 kilometer!
Het inschrijvingsgeld van alle deelnemers wordt – via team83 – volledig besteed aan het ondersteunen van kankergerelateerde projecten (o.a. KinderKankerFonds).
Hoe groter het aantal mountainbikers, des te meer centen we aan het goede doel kunnen besteden!
Team83 zal er aanwezig zijn en een handje helpen…
Iedereen dus van harte welkom!
affiche-mtb-huize-geertrui

Roparun 2017…

Onze deelname aan Roparun – editie 2017 – is officieel… we zijn ingeschreven ! We nemen reeds voor de 9de maal deel!
De voorbereidingen zijn gestart…

een overzicht van de Belgische projecten die in 2016 steun krijgen/kregen vanuit Stichting Roparun…

Stichting Roparun maakt in de loop van ieder werkjaar de doelen bekend die ze (zullen) ondersteunen.

logo-roparun-25

Hierna een overzicht van de Belgische projecten die in 2016 steun krijgen (of al gekregen hebben) :

Vzw Pallion in Hasselt (B)
Bijdrage van EUR 2.000 voor het rouwontmoetingsmoment , de bibliotheek en de inspiratiekoffer

Vzw Ontspanning kanker in Roeselare (B)
Bijdrage van EUR 4.000 voor ontspanningsactiviteiten voor mensen met en na kanker

AZ Delta vzw in Roeselare
Bijdrage van EUR 1.920 voor het materiaal van de mindfulness trainingen

Mariaziekenhuis vzw in Overpelt, België
Bijdrage van EUR 53.240 voor een DigniCap hoofdhuidkoel systeem

OLV Ziekenhuis in Asse, België
Bijdrage van EUR 90.000 voor de inrichting van de nieuwe palliatieve eenheid

Heilig Hartziekenhuis in Lier, België
Bijdrage van EUR 53.240 voor een DigniCap hoofdhuidkoel systeem

Jessa Ziekenhuis in Hasselt, België
Bijdrage van EUR 30.000 voor de inrichting van een ontmoetingsruimte en een privé kamer voor terminale patiënten

(bron : www.roparun.nl/doelen/doelen-2016/)

 

Steun aan Ambulance Wens België

Vorige vrijdag 14 oktober hebben enkele leden van de Volleyvrienden en team83 de symbolische cheque overhandigd aan Ambulance Wens België, zijnde één van de projecten die gesteund werden met de opbrengst van het door de Volleyvrienden georganiseerd spaghettifestijn te Asse-Terheide. De echte centen werden reeds eerder bezorgd.
Het was een leuke ontmoeting met Miet, één van de drijvende krachten van Ambulance Wens België, die ons meer dan een beetje wist te boeien met haar verhalen en ervaringen. We zijn er van overtuigd dat de centen heel goed besteed zijn.

img_20161014_183801887     img_20161014_183810541

afsluiten ‘werkjaar’ 2016 – start ‘werkjaar’ 2017…

We hebben met team83 een mooi ‘werkjaar’ achter de rug. Onze deelname aan Roparun 2016 mag gerust succesvol genoemd worden. Een goede teamsfeer, samen lachen en plezier maken, samen afzien en vloeken, samen emotionele momenten beleven, samen Roparunnen… Het doet wat met een mens…
Het zoeken naar sponsoring en het organiseren van activiteiten zijn belangrijk om de broodnodige fondsen te verzamelen. Zonder centen kunnen we geen projecten ondersteunen.
Daarom van harte dank aan iedereen die :
– ons het voorbije jaar sponsorde
– aanwezig was op ons spaghettifestijn of wafels kocht
– ons op enige (andere) manier steunde
We hebben ondertussen aardig wat van onze ingezamelde centen uitgegeven om diverse projecten te ondersteunen :
– 5000 euro + 2500 euro aan Stichting Roparun – palliatieve zorg  (met dit geld ondersteunt Roparun ook Belgische projecten)
– 2500 euro aan Palliatieve Thuiszorg – regio Dendermonde-Aalst-Ninove
– 500 euro aan KinderKankerFonds
– 500 euro aan Cliniclowns
– 3200 euro aan Ambulance Wens België  (met opbrengst spaghettifestijnen Asse-Terheide – Volleyvrienden)
Ambulance Wens België VZW vervult de laatste wens van mensen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en niet lang meer te leven hebben. Het gaat soms om hele kleine dingen die voor een terminaal zieke patiënt belangrijk, maar niet meer mogelijk zijn. Bij de wensen van Ambulance Wens België wordt vervoer verzorgd met speciaal voor dit doel ontworpen ambulances en een extra comfortabele brancard. Het gaat dus over niet-mobiele palliatieve mensen. Ook gaat bij elke wens kundig medisch geschoold personeel mee.
– 3850 euro aan ‘de Appeltuin’ – VUB BRUSSEL  (met opbrengst spaghettifestijnen Asse-Terheide – Volleyvrienden)
De Appeltuin is een project van het UZ Brussel om kinderen met kanker er een plek te geven waar ze tussen de chemosessies door en op betere momenten de kans krijgen om te spelen, om andere kinderen te zien, kortom om kind te kunnen zijn.
– 2350 euro aan vzw Kiekafobee – project Noctiluca  (met opbrengst spaghettifestijnen Asse-Terheide – Volleyvrienden)
Dit project biedt de kans aan gezinnen met kinderen met kanker om er even tussenuit te trekken en te genieten van een vakantie aan de kust te Koksijde.
Binnenkort gaan we eveneens een krantenabonnement betalen voor de patiënten van de afdeling oncologie van het ziekenhuis Dendermonde.
Ondertussen zijn we begonnen met de voorbereiding van ons ‘werkjaar’ 2017 en onze Roparun-deelname aan editie 2017!
Sponsors – zowel financieel als logistiek – zijn nog steeds meer dan welkom!

Roparun-doortocht Dendermonde

Zoals ieder jaar sloegen de sportdienst Dendermonde en enkele Dendermondse sportclubs de handen in elkaar om van de Roparun-doortocht op de Vlasmarkt te Dendermonde een spetterend feest te maken.
Na deze geslaagde ‘doortocht Dendermonde’ mochten wij reeds van verschillende deelnemende sportclubs een mooie financiële steun ontvangen die wij integraal gebruiken om kankergerelateerde projecten te ondersteunen.
Wij danken dan ook heel hartelijk volley Mixed Up, Dansateljee, atletiekclub AC Denderland, badmintonclub BC Drive !

doortocht-dendermonde